Kurs prowadzony jest wg. obowiązującego   Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury i Budownictwa w  spr.  szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania  pojazdami,  instruktorów  i  wykładowców z 4 marca 2016 r. /Dz. U. z 4 marca 2016, poz 280/

UWAGA !

Przed rozpoczęciem kursu należy zgłosić się do Urzędu Miasta.

Organ wydający prawo jazdy  założy  PKK /Profil Kandydata na

Kierowcę/ na podstawie  n/w dokumentów:

1. Wniosek o wydanie prawa jazdy,
2. Orzeczenie lekarskie,  / lekarz będzie od 24 czerwca br./
3. Fotografia o wymiarach: 3,5x4,5cm,
4. Zgodę rodziców/opiekunów, jeżeli kandydat na kursanta nie ukończył 18 roku życia - wzór do pobrania: http://chomikuj.pl/NaukaJazdyAwans/Dokumenty
 
Wykłady odbywają się w dniach uzgodnionych z kursantami.

Po zakończeniu szkolenia teoretycznego  rozpoczyna się  szkolenie praktyczne.

  Za kurs można płacić w ratach bez dodatkowego oprocentowania.

W cenie kursu  materiały potrzebne do nauki.   Książka i oryginalne testy.


SZKOLENIE   PROWADZI   DOŚWIADCZONY 

INSTRUKTOR   i      EGZAMINATOR


Szkolenie  z  zakresu   udzielania  pierwszej  pomocy   prowadzi   ratownik   medyczny.


Czas trwania kursu - minimum  2  miesiące.
Informacje dot. egzaminów państwowych znajdziesz na stronie: 
www.pord.pl

Zajmujemy się solidnym szkoleniem,  a  nie  "seryjną produkcją"   kierowców.

Każdego   kursanta   traktujemy

wyjątkowo   -   jak  "Rolls  Royce"

Najbliższe kursy

Kategorie Data rozpoczęcia Cena
B tylko szkolenie uzupełniające 90 zł/h 90 PLN