Sala wykładowa.

Ilość miejsc w sali: 20

Sala wyposażona jest w plansze ścienne i tablice.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z laptopa.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi:

Tablice magnetyczne do symulacji sytuacji na skrzyżowaniach.

Filmy  video, schematy,  przekroje  oraz  -   tablica i kreda.

Ponadto jest automat do napojów i dostęp do WC,